Relació de treballs pendents

Mapa d'Europa al segle XVIII

Mapa de l'imperi napoleònic

Mapa d'Europa després del tractat d'Utrecht

Mapa de l'unificació italiana

Mapa de l'unificació alemanya

Mapa dels imperis colonials al 1914