Currículum Integrat: Globalització

Superar la distribució del coneixement per matèries, que no és més que un acord que es va prendre i que pot ser millorat o superat. Treballar per àmbits.

http://curriculumintegrado.blogspot.com/

» conceptes destacats de la conferencia