Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) és un programa per crear entorns virtuals d'ensenyament i aprenentge, o dit d'una altra forma, per realitzar cursos a internet. Aquest tipus de programes també són coneguts com Sistemes de Gestió de l'Aprenentatge (Learning Management Systems, LMS) o Entorns Virtuals d'Aprenentantge (EVA).
Martin Dougiamas és el creador de Moodle i va alliberar el programa sota llicència pública GNU i, per tant, és d'ús lliure.

Moodle parteix d'un model d'aprenentatge basat en principis teòrics del constructivisme:

- les persones necessiten interaccionar amb l'entorn per fer coneixements nous,
- l'aprenentatge és efectiu quan es pot experimentar,
- el coneixement es construeix en grups que interactuen de manera cooperativa.

És un programa que crea espais d'aprenentatge mitjançant la participació de totes les persones d'un grup amb la utilització d'eines de comunicació.

Moodle no és una “plataforma de distribució de materials”, és un programa que crea espais on té lloc l'aprenentatge.(*)
* http://odissea.xtec.cat/mod/resource/view.php?id=1125
Darrera modificació: dimecres, 30 de desembre 2015, 13:20