Objectius


    *

      Consolidar la tasca del grup de treball Internet i les Ciències Socials al Vallès Oriental durant el curs 2011-2012;
    *

      Sistematitzar la tasca del grup de treball Internet i les Ciències Socials al Vallès Oriental durant el curs 2011-2012;
    *

      Publicitar, en la mesura del possible, les tasques realitzades pel grup de treball Internet i les Ciències Socials al Vallès Oriental durant el curs 2011-2012.


Calendari


Per poder regularitzar i planificar d'antuvi les activitats del grup caldria fixar i pactar amb els membres participants el calendari general del curs d'entrada, és a dir, fixar les sessions de treball i les formatives si s'escau. Crec que les formatives s'haurien de poder fixar en les primeres sessions del curs i, a mesura que transcorri aquest, augmentar la posada en comú i sistematització de les tasques realitzades.


Aquestes tasques no hauran de tenir caràcter anual sinó, com a molt, bimensual, amb una jornada dedicada a la conclusió de la proposta didàctica realitzada. Els objectius planificats d'aquesta manera permetran sistematitzar el treball del grup, controlar-ne la realització.
Amb caràcter provisional podem dir que disposem de 12 sessions de 3 hores (de les quals quatre de formació i 8 de treball en grup) i un dinar cloenda on es parlarà dels objectius per al curs següent. El treball personal (a determenir segons els participants i els cursos assignats que tinguin enguany) no nega la possibilitat de fer treball conjunt: després de la posada en comú el fet de “donar cos” a la feina feta hauria de començar a ser tasca de tots.


Activitats formatives


1-Didàctica i Internet. La Didàctica en els nous entorns digitals d'aula. (Possibilitat d'incloure experiències en aquest sentit: no només de bagatge personal sinó l'exemplificació de com han treballat un tema en concret).

2-L'entorn virtual. Moodle.

3-L'entorn geogràfic i històric. Utilització didàctica d'arxius i museus (concreció sobre el Vallès Oriental).

4-A determinar


Activitats conjuntes


L'objectiu és poder-les publicitar i sistematitzar per la qual cosa proposo la realització de tres activitats que tindran centres d'interès i relació diferenciades:


1- Seqüència Didàctica: Elaborar conjuntament una seqüència didàctica a l'estil del que hem fet els darrers anys (bomardeig, guerra civil, transició,...). S'ha de decidir en grup però la divisió de l'activitat ha de permetre la seva programació internivells i clarificar d'entrada quina tasca és responsabilitat de qui i el termini d'entrega.

2- Tasca amb entitat del Vallès Oriental: Hauríem de fixar una altra tasca en col·laboració amb alguna entitat del Vallès Oriental. Possibilitats: Museu de Granollers, Àrees de Cutltura i/o Patrimoni de qualsevol municipalitat, Televisions Localsm, Arxiu Comarcal, Òmnium Cultural...

3- Projecció-conclusió-proposta: a partir de les diverses experiències realitzades podriem redactar un article que contingui didàctica i opinió i publicar-lo o intentar publicar-lo en revistes especialitzades (guix, cuadernos didáctica, enseñanza de las ciencias sociales...)
Darrera modificació: dimecres, 30 de desembre 2015, 13:20