En clau d'humor, facilitat per Victoria Carrera. Curs d'habilitats socials a l'adolescència

Feu clic a l'enllaç http://elhistorias.com/2009/11/13/relacion-alumno-profesor/ per obrir el recurs.