"El món de l'educació està a punt de viure una revolució transcendental" per Woodie Flowers, Diari ARA, 15/07/2012

<a target="_blank" href="http://www.forumcivic.cat/woodie-flowers-el-mon-de-leducacio-esta-a-punt-de-viure-una-revolucio-transcendental-2/">&quot;El món de l'educació està a punt de viure una revolució transcendental&quot;</a><br />per Woodie Flowers, Diari ARA<a href="http://www.ara.cat/premium/societat/Woodie-Flowers-vivint-Guttenberg-leducacio_0_737326290.html"></a>, 15/07/2012