Activitat 1

Baixat el document word que conté l'enquesta sobre l'ús d'Internet i després penja-la