Activitat 2

A veure quantes coses saps de la II Guerra Mundial
Baixat el document avaluació incial i contesta les preguntes. Després penja'l aquí.