Anàlisi de la població europea

Després d'observar els tres documents que parlen de població has de fer un article excplicant les característiques de la població europea comentant els següents punts:

1- Comparativa amb la resta del món (mirar el mapa de densitat del món)
2- Llocs més poblats d'Europa (document de població mper països)
3- Característiques del repartiment de la població europea (mapa de densitat europeu)

Finalment hauràs de penjar aquí el document que hagis fet i el valorarem.