Rics i pobres

En aquest fòprum es tracta de que parlem tots i expliquem quina idea tenim d'Europa. Com ja has vist moltes característiques de l'Europa actual la pots situar en el context mundial. Quin lloc ocupa? En quin grup de països posaries al pobles europeus? Per què?

(Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum)