L'aire què és i què fa

Algunes de les activitats fetes.

En paper intentar recuperar un dels dossiers presentats pels nanos.