. S'haria de fer una ullada al treball fet a primer (curs 2006-07)
. Veure els objectius (memòria de 1r) per a aquesta promoció. S'han de completar durant el curs.
. Veure també valoració de 1r.

Alguns inconvenients trobats que fan difícil la formalització del treball: canvi de professors, canvi de currículum ...

A l'hora de fer avaluació i valoració del projecte tenir en compte possibles repercussions en altres activitats: en altres matèries on es programin activitats en grup, grups de treball en crèdit de síntesi ...
Darrera modificació: dimecres, 30 de desembre 2015, 13:20