conceptes destacats de la conferencia


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

E

Enfoc plurilingüe

Enfoc plurilingüe:
Els estudiants voldríen poder parlar, i escoltar la seva llengua a l'escola.Les investigacions ho recullen.
En educació infantil: començar a treballar amb les llengües dels alumnes, amb les actituds, en socialització, jugarem a socialitzar-nos en moltes llengües...
A secundaaria, ja es podria començar a treballar amb continguts plurilingües.

per ex.Recitals de poesia en diferents llengües...
Utilització de textos en la L1 dels estudiants....
Entry link: Enfoc plurilingüe

estratègies metodològiques d'alta eficàcia

Estrategies potents:

Projectes interdicisplinaris.
Tutories entre iguals
Tarees.
Socialització rica.
Currículum integrat
Plurilingüisme
TIC
Treball Cooperatiu.
Participació de les famílies.
Projectes d'investigacions.
Sortides didàctiues. "Treball de camp"
Entry link: estratègies metodològiques d'alta eficàcia