Moviment Uniformement Accelerat

Activitats, explicacions teòriques i problemes resolts i per resoldre sobre el tema del MOVIMENT RECTILINI UNIFORMEMENT ACCELERAT