el castell

Descriu com eren els castells feudals, les parts més importants i el servei que feien.

el castell