Materials
Principal Amunt Classificació tècnica Petit qüestionari Galeria de molins Adaptació curricular Materials Allò que el vent ... Agraïments

En aquesta pàgina trobaràs una relació de materials utilitzats durant el crèdit Construïm un molí de vent! No és una llista del tot exhaustiva, només pretén donar una guia d'on trobar els materials principals i el seu cost aproximat. Els materials poden variar segons els models a construir, el nombre l'alumnes i la possible utilització d'elements reciclats.

Magatzem de fustes

PEM: Parc Eòlic en Miniatura

Descripció Format Cost aproximat Observacions Models on s'utilitza
Llistó de pi de 120 x 59 mm 2,7 m 3.473 Pta Servei de tall en alguns magatzems Savonius, multipala, aerogenerador, PEM
Llistó de pi de 20 x 20 mm 2,7 m 351 Pta Servei de tall en alguns magatzems Multipala i panèmona
Rodó de faig Ø 8 mm 1 m 48 Pta Alguns gelats porten rodó de faig Savonius, multipala, aerogenerador

Ferreteria

Descripció Format Cost aproximat Observacions Models on s'utilitza
Filferro galvanitzat Ø 2 mm 1 kg 443 Pta Filferro dolç, no acerat Savonius
Filferro galvanitzat Ø 0,8 mm 1 kg 443 Pta Filferro dolç, no acerat Panèmona
Adhesiu Nural 92 (plàstics) Mitjà 774 Pta   Multipala, aerogenerador, Parc Eòlic en Miniatura
Adhesiu Araldit Estàndard Professional 2.148 Pta Resina epoxy Aerogenerador, PEM
Punta cònica 7 x 18 mm Blister 125 Pta Acer zincat Panèmona
Baga tancada 14 x 25 mm Blister 443 Pta Acer zincat Panèmona
Baga amb rosca M3   27,3 Pta Acer zincat Panèmona
Femella M3   0,5 Pta Acer zincat Multipala, panèmona
Volandera estàndard M3   5,2 Pta Acer zincat Panèmona
Cargol M3 x 40 mm   5,6 Pta Cap cilíndric, acer zincat Multipala
Cargol M4 x 15 mm   4 Pta Cap cilíndric, acer zincat Panèmona
Femella M4   0,7 Pta Acer zincat Panèmona
Volandera estàndard M4   1,4 Pta Acer zincat Panèmona
Volandera ampla M4   3,5 Pta Acer zincat Panèmona
Cargol Allen M6 x 25 mm   7,2 Pta Acer negre Panèmona
Femella M6   1,1 Pta Acer zincat Panèmona
Volandera ampla M6   3 Pta Acer zincat Panèmona
Paper de vidre granat Full 49 Pta   Tots
Paper de vidre fi Full 49 Pta   Tots
Cola blanca 250 g 468 Pta   Savonius, multipala, panèmona
Vis per a fusta de cap cònic i tall en estrella (20 mm) Blister   Acer zincat o acer inoxidable Savonius, multipala, aerogenerador, PEM
Espiga Ø 8 mm x 40 mm Blister     Multipala
Greix de liti 150 g 455 Pta Krafft Tots (greixat)

Magatzem de pintures (drogueria)

Descripció Format Cost aproximat Observacions Models on s'utilitza
Antioxidant per a metalls 750 ml 1.072 Pta Dkorlux Panèmona, PEM
Vernís per a exteriors 750 ml 1.611 Pta Xyladecor Satinat Incolor Tots (protecció)
Aiguarràs 1 litre 295 Pta Paniker Tots (protecció)
Paletina (pinzell pla) nº 9   75 Pta   Tots (protecció)
Esmalt color groc llimona 750 ml 1.925 Pta Kilate Panèmona
Símil d'aiguarràs 5 litres 950 Pta   Tots (protecció)

Recanvista de bicicletes

Descripció Format Cost aproximat Observacions Models on s'utilitza
Tija A-Head Ø 1" rosca 1/8"   1.565 Pta Tija direcció de bicicleta. Roscada en un dels seus extrems Panèmona
Joc de direcció Logic Expert Ø 1" rosca 1/8"   2.707 Pta Ritchey Panèmona

Magatzem de ferros

Descripció Format Cost aproximat Observacions Models on s'utilitza
Xapa d'acer de 3 o 4 mm     Demanar retalls. Si no en tenen, caldrà anar a un manyà Panèmona
Tub d'acer pas nominal 1"     Els fontaners acostumen a tenir retalls Panèmona
Perfil d'acer en "L"
20 x 20 mm
6 m   Servei de tall en alguns magatzems Panèmona
Perfil d'acer en "L"
15 x 15 mm
9 m 1.810 Pta Servei de tall en alguns magatzems Parc Eòlic en Miniatura

Altres materials

Descripció On trobar-ho Models on s'utilitza
Paper per a disseny electrònic
(conegut també per mylar)
Papereria tècnica Aerogenerador, PEM
Fil de coure esmaltat Ø 0,4 mm
(per a bobinar)
Taller de bobinatge/reparació de motors Aerogenerador, PEM
Morter preparat (sac de 25 kg) Magatzem de materials de construcció Panèmona, PEM
Imant ceràmic de 48 x 22 x 10 mm
(Ferrita 330 "A")
AC Magnets 98, SL
Avió Plus Ultra, 8-10
08017 Barcelona
www.acmagnets98.com
Tel: 93.280.00.28
93.204.15.08
Fax: 93.203.74.82
Sr. Robert Benet
Aerogenerador, PEM
Díode LED doble LT254 o similar (verd - vermell) Tenda de subministraments electrònics Aerogenerador, PEM
Estany per a soldar Tenda de subministraments electrònics Aerogenerador, PEM
Tub (macarró) termoretràctil Tenda de subministraments electrònics o magatzem de material elèctric Aerogenerador, PEM
Fil d'alumini Ø 3 mm Magatzem de material elèctric, un electricista o Servei Estació Aerogenerador, PEM
Barra d'alumini Ø 8 mm Ferreteria o Servei Estació (servei de tall) Parc Eòlic en Miniatura
Rotlle 100 metres cable blanc paral·lel 2 x 1 Magatzem de material elèctric Parc Eòlic en Miniatura
Regletes de connexions Magatzem de material elèctric Parc Eòlic en Miniatura
Tub corrugat Ø 25 mm Magatzem de material elèctric Parc Eòlic en Miniatura
Carmanyola de plàstic transparent Basar d'una gran superfície Parc Eòlic en Miniatura
 

E-mail
Darrera actualització
el 03-07-2001

Cerca a Bellera