Petit qüestionari
Principal Amunt Classificació tècnica Petit qüestionari Galeria de molins Adaptació curricular Materials Allò que el vent ... Agraïments

Introducció

Aquest és un petit qüestionari dirigit a l'alumnat. Pot fer-se servir de dues maneres diferents:

Com a qüestions a cercar dins aquesta web. D'aquesta forma, l'alumne/a es mourà per la web amb uns objectius concrets, reduint les possibilitats de dispersió.
Com a exercici d'avaluació dels continguts que es poden veure en aquesta web.

Qüestionari

 1. Què és el vent?
 2. Per a què serveix un penell? Dibuixa'n un croquis i explica'n el funcionament.
 3. Què fa un anemòmetre?
 4. Quins tipus d'anemòmetre existeixen?
 5. Quins són els noms a Catalunya dels vent del Nord, Est, Sud i Oest?
 6. Transforma en m/s una velocitat del vent de 30 km/h
 7. Què és una panèmona?
 8. Explica per què els molins de torre tenen el barret orientable.
 9. Descriu què és un molí multipala. Fes-ne un croquis.
 10. Per què diem que l'energia del vent és una energia renovable?
 11. Quin altre nom rep l'energia del vent?
 12. Què és un aerogenerador?
 13. Descriu i fes un croquis d'un aerogenerador de pales.
 14. Hi ha tres tipus d'aerogeneradors: de pales, ____________ i ____________.
 15. Què és un parc eòlic?
 16. On hi ha parcs eòlics a Catalunya?
 17. Digues alguns països del món on més s'aprofita l'energia eòlica.
 18. Per a què podem utilitzar un molí de vent?
 19. En quins països apareixen els primers molins?
 20. Explica quins tipus de molins requereixen ser orientats cap al vent i per què.
 

E-mail
Darrera actualització
el 03-07-2001

Cerca a Bellera