La població de Catalunya: anys 2001 i 2009

Un cop teniu les piràmides elaborades, pintades, amb el títol... ara cal escriure un text per grup explicant-ne els resultats i mirant similituds i diferències entre una i altra.  

Per elaborar el text podeu seguir un guió com aquest:

a) Introducció: de què parlarem, podeu mirar també els nombres absoluts i comentar què ha passat amb la població de Catalunya durant la primera dècada del segle XXI. b) Aspecte general de les piràmides: la forma ens indica sovint quin nivell de desenvolupament econòmic o social hi ha al país (reviseu p. 234).

c) Anàlisi de la base (pobl. Infantil i jove 0-15), el tronc (adults 15-65) i la cúspide (+ de 65). Pot ser força descriptiu.

d) Buscar causes i conseqüències.

Utilitzeu el vocabulari específic treballat: natalitat, mortalitat, fecunditat, esperança de vida, taxes...