Activitat 3

Qui són els personatges de les fotografies?Estan contents o trists? Per què t'ho sembla?Creus que van ser protagonistes importants de la guerra?


Què van fer per a ser-ho?