Activitat 4

1. Fes un document word amb una taula de tres columnes i deu files.
2. Després observa atentament el mapa d'Europa de 1939.
3. Finalment ompli la taula classificant els estats europeus entre les columnes segons el règim polític que tinguin.
4. Penja el document.