Activitat 6

Ara es tracta de que siguis capaç d'explicar breument la història de la segona guerra mundial. Provem-ho :
Si observes atentament l'eix cronològic i els documents sobre materials, armament i tàctiques militars podràs constuire una petita narració que ens faci entendre:
- la tendència general dels dos grans episodis en que es pot dividir el conflicte,
- la importància que va tenir els recursos humans, l'armament i les tàctiques al llarg del conflicte,
- si pot haver alguna relació entre les grans potències industrials del segles XIX i XX (aquí has de recodar el tema la revolució industrial) i el desenvolupament de la guerra.