Activitat 5

Fes una petita biografia (entre 5 i 10 línies) dels principals polítics del període amb els següents apartats:
a.- fets destacats de la seva vida (naixement, joventut, estudis, . . .)
b.- característiques polítiques (ideologia, partit polític, càrrecs, . . .)
c.- valoració i síntesi de la seva figura.
Treu les dades de les següents webs i documents:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler

http://ca.wikipedia.org/wiki/Mussolini

http://ca.wikipedia.org/wiki/Stalin

http://ca.wikipedia.org/wiki/Churchill

F. D. Roosevelt