conceptes destacats de la conferencia


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

C

competències

Enfoc ligth: truca a l'editorial
Enfoc mig: probar el que he fet a la formació, en un curs...un professor en particular.
Enfoc ampli: la normativa afecta a tothom, te la llegeixis o no. Com equip treballar des de la programació.

Treball a l'aula: Afecten a totes les àrees. Cada àrea ha de plantjar-se la seva contribució.

per a treballar competències s'ha de treballar amb criteris d'avaluació. No són capacitats són tasques, són activitats.

Un conocimiento lleva a la competencia cuando no s habilita para resolver un problema.
Lo mas importante no es lo que el docente dice en el aula sino lo que consigue que sus estudiantes hagan.
necesitamos tareas integradas.
Entry link: competències

Criteris d'avaluació

Rígids ( molt restringit a una area de coneixement) o flexibles (que el puc aplicar a altres àrees)

Curricular o d'aplicació social

Saber o saber fer
Entry link: Criteris d'avaluació

Currículum Integrat: Globalització

Superar la distribució del coneixement per matèries, que no és més que un acord que es va prendre i que pot ser millorat o superat. Treballar per àmbits.

http://curriculumintegrado.blogspot.com/
Entry link: Currículum Integrat: Globalització