Conceptes bàsics d'àudio

Icona iDevice

 

Qualsevol programa que utilitzi àudio ha d'accedir al servei de so de l'ordinador.

En els miniportàtils aquest servei es diu PulseAudio i s'encarrega de connectar amb el programari ALSA de control del maquinari de so.

Quan es fan servir editors musicals s'afegeix entre PulseAudio i ALSA un altre servei de so, anomenat JACK. Aquest servei permet la interconnexió d'una gran diversitat de dispositius de so, reals (maquinari) o virtuals (per programari).

JACK també pot funcionar sense PulseAudio per connectar el programa d'àudio amb ALSA, tal com mostra l'esquema.

 

Usuaris avançats


31-ago-2011. Llicenciat sota Creative Commons BY-NC-SA http://cat.creativecommons.org/llicencia/