Lloc d'origen de les nostres famílies

Per començar aquest tema has d'omplir la fitxa que tens en aquesta lliçó 3.

Un cop tots els companys de classe l'hagueu completat, heu d'elaborar entre tots una taula de dades que reculli les dues variables: GRUP D'EDAT (avis, pares, alumnes) i LLOC D'ORIGEN (GRANOLLERS, RESTA DE CATALUNYA, RESTA D'ESPANYA, RESTA DEL MÓN).

Per poder treballar-hi caldrà passar les dades absolutes a percentatge.