La mobilitat de la població

Abans de continuar treballant amb els gràfics caldrà ampliar coneixements.

Mira't el video següent sobre LA MOBILITAT DE LA POBLACIÓ i pren apunts sobre els aspectes següents:

Migracions recurrents i no recurrents.

Diferència entre fluxos migratoris antics i moderns.

Canvis que provoquen les migracions en els països de sortida.

Canvis que provoquen les migracions en els països d’arribada.