Com s’organitzen els grups?

Cada un dels components del grup s’adjudica una lletra (A/B/C/D/E). Entre tots han de triar un nom per al grup. Aquest nom ha d’estar relacionat amb el tema que estem estudiant i cada persona del grup ha de saber en tot moment quin significat té el nom del grup i estar disposat a explicar aquest significat de la manera més completa possible a la resta de la classe. A l’hora de preparar, repartir, recollir material de les pràctiques, cada dia serà encarregat una persona de cada grup: “Avui li toca a la lletra A” ....
Els resultats de les pràctiques es recollirà a una sola persona del grup, normalment és el professor qui decideix i elsgrups no saben qui serà que ha de lliurar fins que l’activitat no estigui acabada. Amb això es pretén que tots estiguin pendents de tots.
En acabar la pràctica es fa una autoavaluació del grup o una autovaluació individual del “com” han actuat en la realització de la pràctica per calcular la nota primera de l’activitat (la de normes).
Quan el professor/a torna la pràctica corregida, cadascú ha de corregir-se la seva sota el control del que ja la té avaluada.
Finalment i per a saber la nota total de l’activitat han de sumar les dues notes (normes i resultats) i portar el control de les puntuacions obtingudes.

Hi ha moltes activitats diferents que es poden fer en grup. Per tant cada activitat pot tenir uns criteris diferents d’avaluació. Els nanos han de tenir molt clar aquests criteris per poder autoavaluar-se.

Com a un element motivador cada activitat valdrà molts punts i es pot portar una gràfica comparativa de tots els grups a la classe.

La nota de grup és una part important de la nota individual de procediments. A més en els exàmens individuals de conceptes i procediments sortiran preguntes de les activitats realitzades pel grup.
Darrera modificació: dimecres, 30 de desembre 2015, 13:20