Molins multipala
Principal Amunt Molins verticals Molins de torre Molins multipala

Els molins multipala es basen en una roda provista de raigs, de forma semblant a les rodes d'una bicicleta. Sobre la roda es munta un bon nombre de pales, d'aquí vé el nom de multipala.

La disposició de les pales és de forma guerxa per tal d'obtenir l'hèlix. En vent provoca el que s'anomena una empenta ascensional que fa elevar la pala, provocant el gir de l'hèlix.

Les pales acostumen a ser de planxa metàl·lica, tot i que es poden fer servir d'altres materials.

Són molins d'eix horitzontal, pel que cal orientar-los al vent. Aquesta orientació és realitzada de forma automàtica mitjançant un penell incorporat.

Se'ls eleva sobre el terreny mitjançant una estructura que acostuma a ser d'acer, tot i que antigament era de fusta.


Molí multipala per a bombeig d'aigua
El seu ús més freqüent és el bombeig d'aigua del subsòl per a usos agrícoles. En podem trobar encara en masies i en els darrers anys se n'han recuperat bastants a les zones del Penedès i la Conca de Barberà. També se'ls anomena molins aiguaders.

Roda i penell d'un molí multipala
A Amèrica del Nord aquest tipus de molí ha tingut tanta importància que l'anomenen per American Farm Windmill, és a dir, el molí de granja americà. De fet, si hi penses, segur que el recordaràs en més d'una pel·lícula del Far-West.

Curiositats sobre els molins multipala

Aquesta popularitat de que gaudeixen a Amèrica del Nord fa que se'n fabriquin per a decorar jardins. Fins i tot hi ha empreses que els ofereixen per a aplicacions molt curioses: insuflar aire a un estany per oxigenar-lo, espantar els talps que fan malbé la gespa o fer un bombeig d'aigua amb finalitats decoratives.


Insuflació d'aire a un estany

Les vibracions dels molins multipala són un mètode ecològic d'espantar els talps

Bombeig decoratiu d'aigua
 

E-mail
Darrera actualització
el 03-07-2001

Cerca a Bellera