Savonius senzill
Principal Amunt Savonius senzill Multipala senzill Aerogenerador petit Panèmona gran Parc en miniatura En altres Centres

Aquest és el model més senzill construït. Es tracta d'un rotor Savonius en el qual es fan servir diferents materials, alguns  d'ells reciclats.

Materials

Un rotlle buit de paper de wàter o de cuina.
170 mm de rodó de faig, de 6 o 8 mm de diàmetre. Pot servir el pal d'alguns gelats.
Tres visos per a fusta massissa, de cap cònic d'estrella. Han de ser d'acer inoxidable o zincat si es vol fer funcionar el molí a l'exterior.
120 mm de llistó de pi de 120 x 59.
Un tros de filferro d'acer galvanitzat, de 2 mm de diàmetre.
Cola blanca.
Vernís especial per a exteriors (si es vol fer funcionar el molí a la intempèrie).
Greix de liti per greixar els punts d'acoblament.

Savonius senzill en funcionament

Operacions

Talla el rodó de faig amb la serra de mecànic i l'ajut del serrabiaixos.
Amb una maquineta de fer punxa fes punxa en un dels extrems del rodó de fusta.
Poleix l'altre extrem amb paper de vidre.
Amb l'ajut d'un escaire i un llapis marca (fluixet) el cilindre de cartró per tal de dividir-lo longitudinalment en dues parts iguals.
Talla el cilindre amb unes tisores.
Encola una de les meitats del cilindre sobre el rodó de fusta. Per aguantar el conjunt mentre s'asseca pots fer servir dues agulles d'estendre la roba. Procura que el rodó de fusta tingui lliure l'extrem en que no has fet punxa, per tal de poder muntar-hi després el filferro de subjecció.
Un cop seca la primera cola, pots enganxar la segona meitat del cilindre, orientada a l'inrevés.
Marca fluixet, amb l'escaire i un llapis, els talls a fer en el llistó de pi.
Talla, amb el xerrac, el tros de llistó de pi com a base, procurant que no s'esberli. Subjecta'l, mentre el talles, amb un serjant. No oblidis fer servir retalls de fusta entre el serjant i el material, sinó quedarà marcat.
Poleix els talls del llistó amb paper de vidre. Primer granat, després fi.
Traça suaument, amb el llapis i el regle graduat, les dues diagonals de la base per trobar-ne el centre.
Amb la barrina obre pas per al vis que va al centre de la base.
Amb un tornavís d'estrella colla el vis de la base fins que no sobresurti de la fusta. La punxa del rotor anirà col·locada dins l'estrella del vis.
Mesura aproximadament el filferro que necessitaràs, usant un flexòmetre o el regle graduat.
Talla, amb les alicates de tall o unes d'universals el filferro que necessitis, procurant no doblegar-lo massa.
Fes un doblec en cercle en el centre del filferro, per tal d'allotjar el rodó de fusta. Pot ser-te útil fer servir una broca del diàmetre del rodó de fusta com a suport, collada al cargol de banc.
Marca, amb un retolador permanent, els punts on han d'anar els dos doblecs a 90º. Per fer-ho pots presentar el filferro sobre la base, procurant que el cercle coincideixi amb el lloc del vis.
Amb les alicates planes o universals fes els dos doblecs a 90º.
Ara hauràs de fer dues anelles en els extrems del filferro. Per veure on les has de fer exactament hauràs de col·locar el rotor del molí, posar el filferro en el seu lloc i marcar en el filferro on van les anelles. Utilitza un retolador permanent per fer-ho i si tens filferro en excés, talla'l amb les alicates.
A continuació fes les dues anelles amb l'ajut de les alicates de puntes. Costa una mica, no cal que siguin perfectes, només cal que el cap dels visos les agafi bé.
Si tens el filferro excessivament torçat adreça'l amb les mans i/o una maça.
Torna a emprovar tot el conjunt i marca amb un llapis on han d'anar els visos que subjecten el filferro.
Obre pas a la fusta amb una barrina.
Colla els visos amb el tornavís, posant el filferro dins d'ells. Abans de collar del tot ajusta la posició del filferro perquè el rotor estigui ben vertical.
Greixa bé l'acoblament entre el filferro i el rotor.
Aixeca una mica el rotor i greixa també l'estrella del vis.

En cas de que vulguis fer funcionar el teu molí a l'exterior, l'hauràs de protegir adequadament amb vernís especial per a exteriors. L'aplicació del vernís també li donarà una major bellesa.  Si l'envernisses també et caldrà un pinzell, aiguarràs, drap, paper de diari, un pot per guardar/netejar els pinzells i un tornavís pla per obrir els pot de vernís. No oblidis llegir i seguir detingudament les instruccions del pot de vernís. Tindràs un millor resultat!

Funcionament

Si has treballat bé, el molí girarà molt fàcilment. Bufa una mica i el veuràs girar. Pots també posar-lo en un lloc que hi hagi una mica d'aire o davant d'un ventilador. Podràs observar que funciona sigui quina sigui la direcció del vent. Per què?
Acoblament del rotor amb la base

El molí vist per sobre

Clica aquí si vols veure un vídeo del molí

 

E-mail
Darrera actualització
el 03-07-2001

Cerca a Bellera