1r premi de TdR de la UVic

Títol: Ŕaktir, llengües artificials i worldbuilding.

Descripció TdR: Creació d’un conlang (llengua artificial) realista amb la premissa
d’allunyar-se al màxim de les llengües conegudes pel públic general (català,
castellà, anglès, etc.). A més a més, desenvolupament d’una cultura imaginària en
la que la llengua es fa servir.

Nom: Víctor Carreras Riera
Tutora: Lali Duran

Entrades recents de l’institut