Centre formador

L’Institut Celestí Bellera forma part del Programa d’innovació pedagògica de Pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i batxillerat, Formació professional i Ensenyament d’idiomes (MUFPS) que té com a objectius establir un espai d’aprenentatge compartit, promoure la pràctica reflexiva com a punt de partida, participar activament en la realitat d’un centre educatiu i professionalitzar la tasca docent en el centre.

Es parteix del concepte de centre formador com a espai d’aprenentatge, en què els estudiants poden veure i practicar totes les dimensions de l’acció educativa. Es tracta d’un canvi de paradigma que dona rellevància tant a la identitat del centre formador com a la funció professionalitzadora de la tasca docent i mentora, en estreta col·laboració amb la institució universitària.

El Bellera participa en el programa de centres formadors des del curs 2019. A les NOFC ha quedat recollit tot el procés que han de desenvolupar els participants. Document: NOFC PRÀCTIQUES MUFPS (Màster Universitari Formació Professorat Secundària)