• Descripció

 • Etapa postobligatòria

 • 16-18 anys

 • Modalitats

 • Arts (plàstiques i escèniques)

 • Humanitats i ciències socials

 • Ciències i tecnologia

 • Accés

 • Graduat en ESO

 • Tècnic en grau mitjà o superior

 • Continuïtat formativa

 • Universitat

 • Cicles formatius de grau superior