Informacions de curs

Programa Salut i Escola

 • Descripció

Es tracta d’un programa en col·laboració entre el Departament d’Educació i el Departament de Salut mitjançant el qual, comptarem amb la presència al centre d’una infermera pediàtrica del CAP de Sant Miquel. Aquesta infermera estarà amb nosaltres els dijous a partir de l’hora del pati i l’alumnat s’hi podrà adreçar per fer consulta dels temes que creguin oportuns.

 • Objectius

 • Millorar la coordinació entre els centres docents i els serveis de salut per tal de donar resposta a les necessitats dels adolescents.

 • Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, mitjançant la consulta oberta als centres d’educació secundària amb les màximes garanties d’intimitat.

 • Facilitar la promoció d’actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions d’educació per a la salut.

 • Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).

 • Detecció precoç dels problemes de salut a fi d’intervenir el més aviat possible.

 • Vetllar per minimitzar l’impacte ambiental del centre.
 • Seguir els compromisos adquirits amb la nostra participació de la xarxa d’Escoles Verdes.
 • Prendre acords de campanyes de sensibilització i accions a desenvolupar.
 • Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
 • Horaris

 • Tots els dijous a partir de les 11:00 h.

 • Lloc

 • Aula 22bis, 2a planta.