Educació Secundària Obligatòria

 • Descripció

 • Etapa obligatòria

 • 12-16 anys

 • Servei comunitari

 • 3r d’ESO en horari de tarda

 • Aprenentatge, projectes, acompanyament i participació

Aprenentatge personalitzat i vivencial.

S’empren metodologies actives i innovadores per situar l’alumnat en el centre  del seu procés d’aprenentatge davant de reptes i projectes.

Projecte artístic.

Es desenvolupen processos creatius a través de llenguatges artístics a tots els nivells amb experts (Big Band, moviment corporal, arts escèniques i cultura audiovisual).

Projecte plurilingüe MOLL (Món Obert a les Llengües).

S’imparteix anglès i francès com a llengües estrangeres des de 1r d’ESO. Es dóna la possibilitat de cursar matèries no lingüístiques en llengües estrangeres.

Projectes internacionals.

Es desenvolupen projectes Erasmus+ i eTwinning tant a l’ESO com al Batxillerat i es fan intercanvis i estades a altres països d’Europa.

Acompanyament a l’alumnat i les famílies.

Es desenvolupa una acció tutorial integral que incorpora l’educació emocional i l’autoconeixement com eines de treball. Es fomenta el treball de les competències personals i digitals i dels valors amb l’alumnat mitjançant la cultura mediàtica (Educac), la coeducació i el pensament crític.

Espai de participació.

Es fomenta la participació activa de l’alumnat en la millora del centre a partir del Consell de Delegats, d’Ecodelegats, la comissió de coeducació i mediació.

 • Organització

 • Franges de projectes i tallers

 • Dos patis a 1r i 2n d’ESO

 • Un pati a 3r i 4t d’ESO

 • Dinamització d’esport al pati

 • Continuïtat formativa

 • Batxillerat

 • Cicles formatius de grau mitjà

 • Programes de formació i inserció

 • Formació de persones adultes