Educació Secundària Obligatòria

 • Descripció

 • Etapa obligatòria

 • 12-16 anys

 • Organització

 • Franges de projectes i tallers

 • Dos patis a 1r i 2n d’ESO

 • Un pati a 3r i 4t d’ESO

 • Dinamització d’esport al pati

 • Treball per projectes

Un dels eixos vertebradors del nostre centre és el treball per projectes i mitjançant tallers.El nostre centre compta amb una estructura horària lectiva singular amb 4 hores setmanals de treball per projectes que donen sentit a l’aprenentatge reflexiu on l’alumnat es situa en el centre del seu aprenentatge i el professorat esdevé un facilitador del coneixement, un gestor del projecte a desenvolupar. Per ajudar l’alumnat a seguir aquest procés, hi ha un seguit de propostes d’activitats. L’objectiu de l’avaluació és l’acompanyament en l’aprenentatge amb una presència real de l’autoavaluació i la coavaluació entre l’alumnat.

 • Servei comunitari

 • 3r d’ESO en horari de tarda

 • Continuïtat formativa

 • Batxillerat

 • Cicles formatius de grau mitjà

 • Programes de formació i inserció

 • Formació de persones adultes