Treball de Recerca

Treballs de Recerca Premiats 2024

Socialment antisocials: primer premi en la Universitat Internacional de BCN

40 anys de festa major a Granollers: accèssit de l’Associació Cultural de Granollers, premis Camí Ral

Informació

Memòria

Material de suport

Informació general

Guia pràctica

Checklist

TdRs Bellera en format web

TdRs en format memòria

Teorema de Pick

Kubrick & Misogyny

Les cripto-monnaies