Llistes a 20 de juny de 2024

Llista Assignades BATX 2024-25

Llista Oferta Places BATX 2024-25

Llista Espera BATX 2024-25

Llistes ANTERIORS a 20 de juny de 2024

Llista definitiva ordenada BATX 2024-25

Llista amb barem resoltes les reclamacions BATX 2024-25

Llista Provisional amb barem BATX 2024-25