El passat dijous 7 de març, l’institut Celestí Bellera vam celebrar la 3a Jornada de Coeducació, anomenada enguany “Cuidem-nos”. L’objectiu era posar sobre la taula la necessitat del feminisme i d’una educació coeducadora, és a dir, igualitària, no discriminatòria i amb perspectiva de gènere.

La jornada, organitzada des de la comissió de Coeducació, va comptar amb més de trenta tallers simultanis per a tots els cursos, des de 1r d’ESO a 2n de Batxillerat. Per a fer-ho s’hi va implicar tant professorat del centre, alumnes i exalumnes experts, com també també personal extern, de cooperatives, associacions, entitats i talleristes de l’àmbit del feminisme.

Els temes que van tractar, que es van decidir a partir de les necessitats que havien detectat els alumnes delegats de coeducació, eren diversos: noves visions de la masculinitat, feminismes, educació sexoafectiva, literatura de gènere, dones oblidades de la història, LGTBIQ+, rols i estereotips de gènere, violències masclistes, assetjament, consentiment, etc.

En definitiva, va ser una jornada de reflexió, debat i construcció d’idees que de ben segur que té repercussió en tota la resta del curs.

Entrades recents de l’institut