Cada membre de la comunitat escolar disposa del seu usuari @bellera.cat. Aquest usuari és personal i intransferible.

A continuació s’enllacen els documents per a la gestió d’aquests usuaris.

CREACIÓ I GESTIÓ D’USUARIS I CANVI DE CURS

SUPERVISIÓ DELS USUARIS DE L’ALUMNAT