Ho hem tornat a fer…

El darrer divendres 10 de març vam celebrar juntes la II jornada de coeducació i feminismes.

7 nivells, 700 alumnes, 26 tallers, 25 talleristes, que van estar durant les últimes dues hores de jornada treballant i reflexionant sobre aspectes relacionats amb la coeducació: equitat i educació menstrual, masculinitats qüestionades, autoestima, nutrició i cicle menstrual, identitats, educació afectivosexual, expressió corporal, urbanisme amb perspectiva de gènere, història de la sexualitat, són alguns dels temes que es van tractar als tallers.

La metodologia va ser molt diversa: des de tallers de dansa, fins a grups de reflexió, conferències, passes de moda, activitats de discussió; en definitiva, metodologies vàries i diverses que manifesten de quina manera la perspectiva de gènere és una perspectiva crítica, un enfocament inclusiu i transversal que es pot i s’ha d’integrar en tots els àmbits, des de diferents formes, a través d’espais mixtes i no mixtes.

Hem d’afegir a més a més la formació en defensa personal i defensa personal feminista, que estem realitzant a tots els nivells entre 1ESO i 1 de batxillerat, en espais no mixtes.

L’objectiu és clar i únic: conscienciar i reivindicar la importància de la perspectiva interseccional de gènere i la teoria feminista interseccional per representar el pluralisme identitari real que hi ha la societat i integrar-lo en la docència a través de subjectes i objectes de coneixements, identificar les potencials variables i situacions de discriminació que es deriven per raó d’ètnia, classe, sexualitat, gènere, sexe, religió, edat, de manera a fer del nostre alumnat persones crítiques, reflexives, compromeses amb la igualtat i la justícia social.

La jornada va ser tot un èxit, atenent les valoracions positives que vam rebre de part de l’alumnat, professorat i tota la gent que vam contribuir al fet que aquesta experiència fóra possible.

Continuem treballant perquè els objectius, continguts i referents tramesos en aquesta jornada no es limiten a tenir presència un dia a l’any, sinó que, com la llei determina, s’incloguin de manera transversal en tots els àmbits i aspectes de l’educació i la docència.

L’objectiu és senzill i simple: transformar la nostra escola, la nostra societat i el món a través de l’educació.

Entrades recents de l’Institut