Per respondre a aquesta problemàtica, el grup de 1BHS, en el marc de la matèria d’Història del món contemporani, ha dissenyat i executat una mascletà de globos, una “globotà”.
 L’objectiu ha estat transmetre els resultats d’un estudi analític de les condicions materials, jurídiques,  socials i culturals de les dones durant tota la història contemporània fins l’actualitat, valorant així l’evolució d’aquest procés històric: podem parlar de paràlisi o d’evolució? La forma que adquireix la mascletà ens ho comunica: la historiografia del procés es constitueix fidelment com un “efecte papallona” que combina moments de progrés i moments de retrocés, simultanis i/o paral·lels, en funció del context espacial i cultural que analitzem.
A través d’aquesta activitat, a més a més, l’alumnat ha pres consciència de la importància de la selecció de la perspectiva i dels instruments d’anàlisi a l’hora d’avaluar una realitat per dur a terme una anàlisi inclusiva i integradora de tots els subjectes potencialment integrables dins del concepte “dona”.
Aquest ha estat un escenari creatiu i artístic on l’alumnat ha hagut de coordinar-se per treballar en equip i performativitzar els recursos dels quals disposava el grup per les seues característiques intrínseques.
Com podreu comprovar, els resultats han estat molt bons i els aprenentatges més que sorollosos!

Entrades recents de l’institut