L’Institut Celestí Bellera s’ha ofert a participar en el projecte EcoWise Healthy Schools Suite, finançat per l’EIT Digital, com a un demostrador. El projecte pretén assolir els objectius d’eficiència energètica proporcionant el suport a la presa de decisions per tal d’aconseguir condicions de confort a l’interior de les aules i reduir els costos operatius de les escoles.

La qualitat de l’aire i el confort tèrmic a les aules tenen un impacte significatiu en la qualitat educativa de les escoles i instituts. La baixa qualitat de l’aire interior és el resultat d’uns alts nivells de concentració de diòxid de carboni i humitat, i té un impacte negatiu sobre la salut dels alumnes i estudiants i també en el seu rendiment acadèmic. Mitjançant recomanacions en temps real i intervencions automàtiques, l’EcoWise Healthy Schools Suite ajuda el personal de les escoles a millorar la qualitat de l’aire i el confort tèrmic de les aules i, al mateix temps, permet minimitzar les pèrdues energètiques excessives.

Així doncs, el passat 2 de setembre, les empreses Comet i Monolitic van visitar el nostre institut per dur a terme la instal·lació de set sensors mediambientals a set aules de la segona planta de l’edifici principal. Aquests sensors formen part d’una solució Plug&Play, que incorpora també un concentrador de dades, la connectivitat i l’accés a una plataforma que permet visualitzar, gestionar i extreure dades. Els sensors instal·lats permeten visualitzar la temperatura, humitat, presència, il·luminació, concentracions de CO2, qualitat de l’aire i pressió.

Durant els propers quatre mesos, el consorci format per Ecowise, Comet i Atos, recolliran les dades captades pels sensors i faran les anàlisis corresponents per validar el producte que s’està desenvolupant, l’EcoWise Healthy Schools Suite, un sistema basat en el núvol que té com a objectiu permetre l’estalvi energètic i millorar la qualitat de l’aire.

Entrades recents de l’institut