Home2020-05-29T13:55:09+02:00

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, ho pots fer tant per correu a secretaria@bellera.cat com per telèfon al 93 879 49 14

Preinscripció Batxillerat per al curs 2020-2021

Dates de preinscripció:

Període de presentació de sol·licitud telemàtica de preinscripció: Del 27 de maig al 3 de juny.

Període de presentació de sol·licitud presencials de preinscripció, per impossibilitat de fer-ho telemàticament: 1, 2 i 3 de juny, havent demanat cita prèvia fent clic en aquest enllaç a partir del dimarts 26 de maig.

Instruccions:

Presentació electrònica, amb certificat digital (enllaç per accedir a les instruccions). No cal enviar la documentació. El tràmit s’acaba amb l’enviament del formulari.

Només en el cas de batxillerat artístic cal respondre aquest formulari (l’enllaç fent clic aquí) un cop feta la preinscripció.

Presentació telemàtica (fent clic en aquest enllaç). Un cop enviada la sol·licitud , cal enviar el resguard de la sol·licitud que genera el programa i escanejar la documentació (DNI alumne, DNI tutor/a, Llibre de Família) i enviar-la per correu a secretaria@bellera.cat

Només en el cas de batxillerat artístic cal respondre aquest formulari (l’enllaç fent clic aquí) un cop feta la preinscripció.

Excepcionalment, si no és possible fer-ho telemàticament caldrà demanar cita prèvia (fent clic en aquest enllaç) pels dies 1, 2 o 3 de juny en horari de 9h. 13h.

Telèfons de consultes de l’Institut Celestí Bellera: 938794914 i 670.319.657.

Enllaç al web d’accés a les preinscripcions del Departament d’Educació.

Barems de preinscripció

Batxillerat d’Arts Places Altres modalitats del Batxillerat Places
1r 58 1r 7
2n 8 2n 7

Preinscripció Batxibac pel curs 2020-2021

Termini de preinscripció de Batxibac acabat.

Publicació llistes alumnat admès: 29 de maig.

Llistat d’admesos Batxibac

Convocatòria de la prova de nivell de  llengua francesa B1: a partir del 15 de maig.

Per a més informació, consulteu els documents penjats al menú Estudis/Batxibac de la nostra pàgina web.

Batxillerat Artístic 2020-21

Portes Obertes Batxillerat 2020-21

Preinscripció secundària obligatòria pel curs 2020-2021

Termini de preinscripció d’ESO acabat.

Matriculació

Un cop admesos al Bellera, s’iniciarà el procés de matrícula, del 13 a 17 de juliol. Més endavant us informarem del procediment de matrícula.

Llista baremada provisional ESO

Portes Obertes ESO 2020-21

Sant Jordi Bellera 2020: missatges dels nostres alumnes a l’Instagram

Missatges de Sant Jordi dels nostres alumnes de 1r d’ESO