Plurilingüisme2024-02-19T16:13:11+02:00

MOLL: Món Obert a les LLengües

  • Descripció

MOLL, vol dir món obert a les llengües i és justament el que perseguim  amb aquest projecte, obrir el món al nostre alumnat. El Bellera ha fet del plurilingüisme, junt amb el treball per projectes, un dels seus eixos vertebradors. Volem desenvolupar la competència comunicativa global de l’alumnat en totes les llengües impartides al centre, amb l’objectiu de formar ciutadans capaços de desenvolupar-se amb plenitud en un món ple de reptes lingüístics i culturals.

  • AICLE

L’AICLE (aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera), en anglès CLIL (content and language integrated learning), és una metodologia que promou l’ús de la llengua estrangera per a l’ensenyament i aprenentatge de matèries diferents de la mateixa llengua en qüestió.Aquest projecte ofereix a l’alumnat la possibilitat de realitzar les ciències en anglès de 1r fins a 4t d’ESO i les socials en francès de 2n a 3r d’ESO. És, per tant, una oportunitat més que el nostre l’alumnat té d’augmentar el nombres d’hores d’exposició i interacció amb la llengua estrangera, amb l’objectiu de millorar el nivell de llengua.

  • Intercanvis

El nostre centre acumula una enorme experiència en l’organització d’intercanvis lingüístics i culturals. Al llarg de l’ESO, l’alumnat realitza intercanvis a Pau, Marsella i Paris i l’alumnat de batxillerat a Holanda.

  • Erasmus+

El nostre centre és coordinador de projectes Erasmus+. Aquest programa ens permet abordar temàtiques de gran importància en el desenvolupament del nostre alumnat com ara el Bullying, l’alimentació saludable per millorar el rendiment acadèmic o el foment de la literatura. Treballem amb països tan diversos com Letonia, Polònia, Portugal o Croàcia, amb els que també realitzem intercanvis.

  • Projecte Internacional

A 4t d’ESO es fusionen els dos eixos vertebradors del nostre centre, el treball per projectes i el plurilingüisme. Sempre en col·laboració amb un altre país estranger, el nostre alumnat ha d’enfrontar-se al repte de crear una exposició de caire científic, que sempre incorpora la presència d’altres disciplines com les arts i que s’exposa anualment al Museu de Ciències Naturals de Granollers “ La Tela”. El treball en grups d’experts internacionals és altament complexe i dona com a resultat una exposició trilingüe de enorme qualitat.

  • Programa de certificacio de llengües estrangeres

2016-2017 Hydros

2017-2018 Elements4life

2018-2019 My Ecoschool

ERASMUS

Instagram: @elementserasmus
Twitter:@elementserasmus
Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/128272/home

Enllaç a la pàgina web

Instagram: @brewise2018
Twitter:@brewise2018
Twinspace: (https://twinspace.etwinning.net/75314/home)
Enllaç a la pàgina web

Instagram: @c19avantgarde
  • Descripció

El nostre centre és coordinador de projectes Erasmus +. Aquest programa ens permet abordar temàtiques de gran importància en el desenvolupament del nostre alumnat com ara el Bullying, l’alimentació saludable per millorar el rendiment acadèmic o el foment de la literatura. Treballem amb països tan diversos com Letonia, Polònia, Portugal o Croàcia, amb els que també realitzem intercanvis.

  • BREWISE

Últimes notícies de Projectes Internacionals